Цаг үеийн мэдээ

Цахим системд мэдээлэл баталгаажсан байгууллагын анхааралд

Тус цахим системд Тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэл баталгаажсан байгууллагууд зуучлуулагч иргэний мэдээллээ оруулна уу. Мэдээлэл оруулахдаа 2018 оноос зуучлуулсан иргэдийн мэдээлэл оруулахыг анхаарна уу. Зуучлуулагчийн мэдээлэл оруулснаар Тодорхойлт /Баталгааны хуудас/ авах хүсэлт идэвхжинэ. Одоогоор Цахим системийг бүрэн ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байгаа тул баталгааны хуудсыг цахим болон бичгэн хэлбэрээр авах болно.