Тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллага

Алтайнховог сайр ХХК


Хөдөө, аж ахуй Барилга Хүнсний үйлдвэрлэл Машин, металл үйлдвэрлэл Бусад Нисэх буудал

Бридж ХХК


Хөдөө, аж ахуй Барилга Хүнсний үйлдвэрлэл Хөнгөн үйлдвэрлэл Машин, металл үйлдвэрлэл Бусад Нисэх буудал

Жапан стандарт ХХК


Хөдөө, аж ахуй Барилга

Жи Си Жи ХХК


Хөдөө, аж ахуй Барилга Хүнсний үйлдвэрлэл Машин, металл үйлдвэрлэл

Жэй И Эм Си Өү


Хөдөө, аж ахуй Барилга

Зэндмэнэ Гэрэл ХХК


Хөдөө, аж ахуй Барилга

Мирай Баши ХХК


Хөдөө, аж ахуй Барилга

Оиска Монгол НҮТББ


Хөдөө, аж ахуй Барилга Хүнсний үйлдвэрлэл Хөнгөн үйлдвэрлэл Машин, металл үйлдвэрлэл Бусад Нисэх буудал

ТАКИ ХХК


Хөдөө, аж ахуй Барилга Хөнгөн үйлдвэрлэл

Ти Си Ай ХХК


Хөдөө, аж ахуй Барилга

Ти энд Ди Си ХХК


Барилга Хүнсний үйлдвэрлэл Машин, металл үйлдвэрлэл

Эм Зэт худалдааны академи


Хөдөө, аж ахуй Барилга Хүнсний үйлдвэрлэл Машин, металл үйлдвэрлэл Нисэх буудал